25,06,2024

Kushtetuesja hedh poshtë kërkesën e opozitës për zgjedhjen e presidentit

Must Read

kushtetuesja


Gjykata Kushtetuese e ka shpallur të papranueshme kërkesën e opozitës për zgjedhjen e Hashim Thaçit president të Kosovës, më 26 shkurt.

Një muaj përpara tri partitë opozitare kanë dërguar në Gjykatën Kushtetuese kërkesën që të kontestojë zgjedhjen e Hashim Thaçit për president të Kosovës.

Në një njoftim zyrtar në web faqen e Kushtetueses thuhet: Gjykata Kushtetuese, në mbështetje të nenit 113.5 te Kushtetutes, te nenit 27 dhe nenit 42, paragrafi 1.3, te Ligjit dhe ne mbeshtetje te rregullave 36 (1) (d), (2) (d) dhe 55 (4) te Rregullores se punes, me 21 mars 2016, me shumice votash VENDOS I. TA DEKLAROJE kerkesen te papranueshme; II. TA REFUZOJE kerkesen per Mase te perkohshme; III. TA REFUZOJE kerkesen per degjim publik; IV. T’UA KUMTOJE kete vendim pal eve; v. TA PUBLIKOJE kete vendim ne Gazeten Zyrtare, ne pajtim me nenin 20. 4 te Ligjit; VI. Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë”, thuhet në vendimin përfundimtar të Gjykatës.

Vendimin e Gjykatës të plotë mund ta shihni këtu:

http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_47_16_shq.pdf

- Advertisement -spot_img
Të fundit

Miratohet Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2025-2027

Këtë të enjte është mbajtur mbledhja e Kuvendit të Komunës e kryesuar nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Xhavit...

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img