Shëndetësi

Java Evropiane për luftim kundër Kancerit


Publikuar më:


Java Evropiane për luftim kundër Kancerit, e cila festohet çdo vit nga 25 deri më 31 maj, me qëllim të ngritjes së vetëdijes për parandalimin, trajtimin dhe mbështetjen për pacientët me kancer dhe të mbijetuarit e kësaj sëmundje. Çdo vit, tre e gjysmë milion njerëz në Bashkimin Evropian përballen me këtë diagnozë, e cila përfshin mbi 200 sëmundje të ndryshme, dhe prej tyre 1.3 milion njerëz vdesin çdo vit.

Pa një qasje të planifikuar për këtë problem, ai mund të bëhet shkaku kryesor i vdekjes në Evropë.

Duke pasur parasysh të gjithë faktorët që çojnë në këtë sëmundje vicioze, përfshirë predispozimin gjenetik, ndikimet mjedisore, stilin e jetës dhe infeksionet, shmangia e rreziqeve të njohura dhe adoptimi me mënyra të jetesës së shëndetshme, ende mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjes. Kështu, BE e njeh parandalimin si mënyrën më të lehtë dhe më efektive për të ulur rastet me kancer, ndërsa njëkohësisht bën përpjekje për të përmirësuar diagnozën dhe trajtimin.

Kanceri shkatërron jetën e atyre që sëmuren, si dhe jetën e familjeve të tyre, duke shkaktuar dhimbje të mëdha fizike dhe emocionale. Në të njëjtën kohë, ai paraqet një barrë shumë të madhe për sistemin shëndetësor dhe shoqërinë në tërësi.

Më parë, aktivitetet në lidhje me këtë luftë bazoheshin kryesisht në trajtim. Sidoqoftë, kohët e fundit është kuptuar që investimi në parandalimin në shumën prej 3% të buxheteve shëndetësore nuk është i mjaftueshëm dhe se strategjitë duhet të nënshtrohen një reforme serioze duke pasur parasysh që në praktikë kanceri zbulohet shumë shpesh në një fazë të përparuar dhe se 40% rasteve me kancer mund në të vërtetë të parandalohen.

Kjo është arsyeja pse Komisioni Evropian ka hartuar një Plan që përqendrohet në të gjitha fazat e kësaj sëmundjeje me qëllimin e përgjithshëm të përmirësimit të parandalimit, zbulimit, trajtimit dhe menaxhimit të kancerit në BE, ndërsa zvogëlon pabarazitë shëndetësore midis dhe brenda Shteteve Anëtare.

Janë caktuar synime ambicioze dhe realiste për secilën fushë të Planit, siç janë: zvogëlimi i kohës së diagnozës, rritja e mbulimit të popullatës së synuar për kontrollimin e kancerit të gjirit, qafës së mitrës dhe kolorektalit, lehtësimin e hyrjes në trajtim me cilësi të lartë dhe terapive inovative duke siguruar disponueshmëri dhe mundësi të përdorimit të ilaçeve thelbësore për të gjithë.

Gjithashtu, plani synon të përmirësojë aftësitë e punonjësve të shëndetit, ndërsa inkurajon një bashkëpunim më të madh dhe punë ekipore brenda vetë sektorit të shëndetit, por edhe në komunikim me sektorët e tjerë. (radiologë, kirurgë, onkolog, staf mjekësor, studiues, etj.).

Për të kontribuar në luftën kundër sëmundjeve malinje, po zbatohet një projekt I financuar nga Bashkimi Evropian CARES – Veprimet Ndërkufitare në Sektorin e Shëndetit Riprodhues (Aktivitete ndërkufitare në sektorin e shëndetit riprodhues) i cili zbatohet në Kosovë nga ECMI Kosova.

Qëllimi i projektit është të përmirësojë cilësinë e shërbimeve në sektorin e shëndetit riprodhues dhe të informojë popullatën për rëndësinë e veprimit parandalues, të gjitha përmes blerjes së pajisjeve për qendrat shëndetësore në komunat e synuara, organizimin e ekzaminimeve parandaluese, fushatën e ndërgjegjësimit të shëndetit riprodhues, konferencë ndërkufitare, etj.

Ky njoftim u bë me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësia e vetme e ECMI Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

To Top