Uncategorized

Të ardhurat nga pushteti vendor llogariten 6,784 milionë lekë


Publikuar më:


Referuar statistikave të Ministrisë së Financave mbi treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar, shpenzimet për buxhetin vendor në janar-maj 2016 kapin vlerën e 11,761 milionë lekëve, kur në të njëjtën periudhë të vitit 2015 ishin12,466 milionë lekë.

Aktualisht, taksat e pushtetit vendor, të ardhurat e të cilave shkojnë në buxhetin e shtetit, janë taksa mbi pasurinë, taksa mbi biznesin e vogël dhe taksa lokale.

Nga taksa për pasurinë në pesëmujorin e parë të vitit u arkëtuan 2,316 milionë lekë, nga taksa mbi biznesin e vogël 519 milionë lekë dhe nga taksa lokale 3,949 milionë lekë.

Të ardhurat nga pushteti vendor për vitin 2016 pritet të arrijnë nivelin 16.502 milionë lekë. Parashikimi për këtë grup taksash është bazuar në parashikimin për rritjen ekonomike nominale, si dhe në përmirësimin e pritshëm administrativ në mbledhjen e të ardhurave.

The post Të ardhurat nga pushteti vendor llogariten 6,784 milionë lekë appeared first on Lajminet.

Comments
To Top