25,06,2024

Njoftim Publik për Konsultime  në Procedurën  e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore

Must Read

Ndërtimi i objektit për banim, Fshati  Turistik  në Prevallë, në kuadër të  Parkut  Kombëtar “SHARRI”

Në bazë të Nenit 12, paragrafi 2 dhe 3 të Udhëzimit Administrativ  Nr. 01/2019 për lëshimin e Kushteve Ndërtimore për projektet e kategorisë së III-të.

Në  lidhje me  kërkesën paraprake për kushtet ndërtimore  për objektin  “Ndërtimi i objektit  për banim, fshati turistik në Prevallë në kuadër të  Parkut Kombëtar  “Sharri”.

Nr. Prot: 1906/24 të datës  21.03.2024, zyrtari  përgjegjës i nënshkruar më poshtë  informon publikun  për hapjen e procedurës  së konsultimeve për  projektin  e propozuar dhe fton  publikun  të dorëzojnë komentet dhe pyetjet  e tyre,  Brenda pesëmbëdhjetë ditësh nga data e këtij publikimi.

Komentet dhe pyetjet mund të dorëzohen  në:

Posta rekomande:

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor  dhe Infrastrukturës

Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit

Ndërtesa  e Rilindjes

Kati i 14, zyra nr. 1417, 10000 Prishtinë

Projekti mund të shkarkohet  nga linku I mëposhtëm:

http://mmph-rks.org/

Për informata  më të hollësishme  mund të kontaktoni:

Departamentin e Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit

Telefon: +381 38 200 32 222

- Advertisement -spot_img
Të fundit

Miratohet Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2025-2027

Këtë të enjte është mbajtur mbledhja e Kuvendit të Komunës e kryesuar nga Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Xhavit...

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img