Editorial

Impakti medial në shoqërinë tonë


Publikuar më:


Në formimin e një mendimi dhe gjykimi të gjendjes sociale, mediat janë faktor shumë i rëndësishëm, të cilat luajnë rolin determinues të sjelljes së njerëzve në kohën e Covid-19.

Ne, profesionalisht ju sugjerojmë që pavarësisht zhvillimeve ditore, opinioneve  dhe përceptimeve me nuanca destabile ku mendësia e formuar për pritshmëritë kolektive  vëmendshëm qaset në çdo informacion që plasoni.Ju, media kontriboni duke dhënë hapësira për informacione kredibile dhe krijimin e mendimit të vlefshëm që e prezentojnë profesionet mjekësore, psikologjike, socioekonomike etj.

Anashkaloni partitë dhe analizimin e tyre.

Fundja partitë rrjedhin nga një gjenezë dhe komb i përbashkët me popullin e saj .

Andaj, të kontribuojmē në përballimin e stilit të ri tē jetesës, në shtëpitë tona, si vendi më i rehatshëm në Glob, por të kontribuojmë edhe me informacione të dobishme  dhe  qè pasurojne opinionin me urtësi, thjeshtësi dhe filozofi të artit pozitiv të jetesës e që lejnë gjurmë  pas tejkalimit të gjendjes së Covidit -19!

Me optimizëm:

Mr.Sc.Besa Beqiri Zejnullahu

To Top