Ferizaj

Zariqi: Efiçienca e energjisë mundësi e zhvillimit ekonomik


Publikuar më:


11.01.2018. Efiçienca e energjisë po kthehet në një prioritet për të gjithë rajonin e Europës Juglindore, përfaqësuesit e të gjitha vendeve u mblodhën për të shkëmbyer njohuritë dhe eksperiencën në planifikimin dhe zbatimin e veprimeve për një energji të qëndrueshme. Në kuadër të angazhimeve sot në cilësinë e zv.Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Xhavit Zariqi ka marr pjesë në Samitin Botëror për efiçiencë të energjisë.

“Të gjitha vendet tjera që ndodhen përpara nesh në hartimin dhe zbatimin e politikave strategjike për arritjen e objektivit, kanë pasur një terren të zhvilluar më parë edukimi dhe sensibilizimi për masat e efiçiencës, edhe Kosova ka miratuar Ligjin e saj të Efiçiencës së Energjisë. Andaj është një shembull se si duhet t’i qasemi zhvillimit ekonomik dhe krijimit te mundësive të reja që kanë në fokus kursimin e energjisë, që konsiderohet një nga temat kryesore globale”  ka thënë Xhavit Zariqi, Zv. Ministër i Zhvillimit Ekonomik

To Top