Lajme

Nëse përdorni celularin në shkollë ju sekuestrohet në polici


Publikuar më:


Është botuar në fletoren zyrtare udhëzimi sipas së cilit, në shkollë nuk do të lejohet më përdorimi i celularëve.

Telefoni celular nuk do të përdoret më në institucionet arsimore parauniversitare nga nxënësit dhe mësuesit. Sipas udhëzimit, në rast se ndodh që telefoni të përdoret qoftë nga mësuesit apo nga ana e nxënësve, atëherë drejtoria e institucionit ka të drejtë të sekuestrojë telefonin si dhe të marrë masa disiplinore.

Referuar udhëzimit, drejtoritë e shkollave duhet të rishikojnë rregulloren e brendshme, të organizojnë takime me prindërit për njohjen me rregulloren e re, si dhe të marrin masa për të vënë në dispozicion numër telefoni të veçantë për komunikim me prindërit e nxënëse.

Ndërkohë, institucionet vendore përgjegjëse për arsimin parauniversitar duhet të monitorojnë masat e marra për ndalimin e telefonit dhe depozitojnë pranë Policisë së Shtetit celularët e sekuestruar.

Po ashtu, duhet të raportojnë çdo muaj më shkrim pranë Ministrisë së Arsimit. Sportit dhe Rinisë.

Shfrytëzimi i materialeve të ferizajpress.com nga ndonjë website ose medium tjetër, pa e cekur burimin e materialit, është shkelje e drejtave autoriale dhe është i ndaluar.

Redaksia| Tel: +383 44 733 733
E-mail: redaksia@ferizajpress.com

Marketing| Tel: +383 49 806 106
E-mail: marketing@ferizajpress.com

Facebook

To Top