16,04,2024

Tentimi i tretë i Kuvendit Komunal në Prishtinë

Must Read

10_11_2014_9781421_keshilltaret_e_kuvendit_komunal_te_Prishtines

Është hera e tretë që në komunën e Prishtinës tentohet të mbahet mbledhja e Kuvendit komunal. Deri më tani asamblistët e opozitës kanë bllokuar për dy herë rresht vetëm për vitin 2016 mbajtjen e kësaj mbledhje.

Shkak i bllokimit janë bërë pikat e rendit të ditës që kanë të bëjnë me rregullimin e disa prej planeve të lagjeve në Prishtinë.

“Propozim-vendimi për miratimin – lënie në dispozicion për diskutim publik të Propozim-planit rregullues të hollësishëm të lagjes “Mati 2”; Propozim-vendimi për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të Planit rregullues të lagjes “Sofalia”; Propozim-vendimi për miratimin – lënie në dispozicion për diskutim publik të Propozim-planit rregullues të hollësishëm të lagjes “Kodra e Trimave 1”, janë tri pika të rendit të ditës që nuk po kalojnë tash e sa kohë.

Ndërsa për mbledhjen e sotme, pos shumë pikave të rendit të ditës, raporti i Buxhetit dhe i punës së kryetarit për vitin 2015 është pika ndër më të rëndësishmet.

Rendi i ditës për mbledhjen e sotme

1. Miratimi i ekstraktit të procesverbalit të mbledhjes së parë të Kuvendit të Komunës;

2. Betimi i anëtarit të ri të Kuvendit;

3. Propozimvendimi për miratimin – lënie në dispozicion për diskutim publik

të Propozimplanit rregullues të hollësishëm të lagjes “Mati 2”;

4. Propozimvendimi për miratimin e plotësimit dhe ndryshimit të Planit

rregullues të lagjes “Sofalia”;

5. Propozimvendimi për miratimin – lënie në dispozicion për diskutim publik

të Propozimplanit rregullues të hollësishëm të lagjes “Kodra e Trimave 1”;

6. Propozimvendimi për konsulta paraprake publike lidhur me Rregulloren

mbi taksat administrative për dhënien e lejes së ndërtimit dhe tarifat për

rregullimin e infrastrukturës;

7. Caktimi i komisionit për përzgjedhjen e kryetarëve të Bashkësive lokale;

8. Propozimvendimi për formimin e grupit punues për plotësimin dhe

ndryshimin e Rregullores për bashkësi lokale;

9. Propozimvendimi për dhënien në shfrytëzim pa pagesë të hapësirave SHML

“Gjimnazi Matematikorë” për Institutin ndërkombëtar për inteligjencë të jashtëzakonshme “Atomi”;

10. Propozimvendimi për këmbimin e pronave të Komunës me prona private;

11. Caktimi i anëtareve të komisionit për hartimin e planit të punës së Kuvendit

të Komunës për vitin 2016;

12. Miratimi i Planit Lokal i Veprimit për Riintegrimin e Personave te

Riatdhesuar;

13. Propozimvendimi për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për

Politikë dhe Financa;

14. Propozimvendimi për ndryshimin e vendimit për formimin e Komitetit për

Komunitete;

15. Propozimvendimi për plotësim, ndryshimin e Rregullores për tarifa,

ngarkesa dhe gjoba komunale;

16. Propozimvendimi për lënien në diskutim publik të Rregullores për

menaxhimin e mbeturinave;

17. Raporti përfundimtar buxhetor për vitin 2015;

18. Propozimvendimi për dhënien e pronës komunale – KEDS;

19. Propozimvendimi për vazhdimin e afatit shtesë për lirimin e hapësirave për

AKP-në;

20. Pyetje dhe përgjigje;

21. Të ndryshme

 

- Advertisement -spot_img
Të fundit

Një muaj paraburgim ndaj V.A., i dyshuar për vrasjen e ish-gruas në Ferizaj

Ferizaj, 13 prill 2024 – Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Krimeve të Rënda  ka aprovuar kërkesën e...

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img