Ferizaj

Përfundoi punëtoria me temë analiza e kompozicionit të mbeturinave në Komunën e Ferizajt


Publikuar më:


Përfundoi punëtoria me temë analiza e kompozicionit të mbeturinave në Komunën e Ferizajt, nismë kjo e realizuar në bashkëpunim me GIZ-in gjerman.

Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin Alban Bajrami nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë, si dhe punonjës nga KRM “Pastërtia” punëtori kjo ku u bënë analizat e kompozimit të mbeturinave në Komunën e Ferizajt duke u ndarë në 4 zona banimi si:

– Zona 1: zona banimi (blloqe/apartamente), pa kopsht

– Zona 2: shtëpi e vetme me kopsht

– Zona 3: zona tregtare dhe

– Zona 4 zona të përziera (zona banimi dhe komerciale)

Kjo punëtori ku morën pjesë zyrtarë nga DSHPE, KRM “Pastërtia” për analizën e kompozicionit të mbeturinave në Komunën e Ferizajt u vlerësua e dobishme në ngritjen e kapaciteteve vepruese në këtë drejtim nga ana e zyrtarëve përkatës komunal si dhe punonjësve të KRM “Pastërtia”, veprimtari kjo, pra analiza e kompozicionit, që do të kryhet për katër vitet e ardhshme në të gjitha stinët nga zyrtarët e DSHPE-së dhe KRM “Pastërtia”.

To Top