22,02,2024

Kuvendi i Komunës miratoi uljen e tatimit në pronë

Must Read

Të enjten është mbajtur mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës, e kryesuar nga Kryesuesi Xhavit Zariqi, ndërkaq kanë marre pjesë edhe drejtorët e drejtorive komuale.

Në këtë mbledhje drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë Burim Bajrami, ka bërë propozimin për miratim të raportit të Komisionit për vlerësimin e dëmeve materiale nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.

Ndërsa drejtori i urbanizmit Arber Bytyqi ka bërë propozim-vendimin për
aprovimin e Rregullores për Organizimin dhe Shfrytëzimin e Parkingjeve Publike dhe Private në Territorin e Komunës së Ferizaj, por kjo rregullore është shtyer për mbledhjen e radhës.

E nga ana tjetër drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrit Sabri Murseli, ka bërë propozimi-vendimin për plotësim ndryshimin e vendimit me Nr. 01.Nr. 66 të datës 31.03.2022, si dhe propozim – vendimin për rishqyrtimin e vendimit me Nr. 90 të datës 29.09.2023 përmes së cilit janë shpallur interesit të përgjithshëm të ngastrave kadastrale; 1243-0,1244-0 dhe 1245-3 Z.K. Sojevë, pronë private, me qëllim të këmbimit me pjesën e ngastrës kadastrale 295-1 Z.K. Fshat i Vjetër, pronë e Komunës së Ferizajt. Në këtë mbledhje poashtu drejtori Murseli ka bërë edhe propozim – vendimin për këmbimin e pjesës së ngastrës kadastrale 547-1 Z.K. Pleshinë, pronë private, me pjesën e ngastrës kadastrale 2083-1 Z.K. Pleshinë, pronë e Komunës së Ferizajt, propozim – vendimin për ndërrimin e Objektit III për nevoja të Komunës së Ferizajt në rr. “Liman Reka”, propozim – vendimin për këmbimin e pjesës së ngastrës kadastrale 508-0, 527-0 dhe 528-0 Z.K.Dremjak, pronë private, me pjesën e ngastrës kadastrale 737-0 dhe 507-0 Z.K. Dremjak, pronë e Komunës së Ferizajt, propozim – vendimin për shpalljen e interes të përgjithshëm të pjesës së ngastrës kadastrale; 823-0 Z.K. Talinovc i Muhaxherëve, pronë private, me qëllim të këmbimit me pjesën e ngastrës kadastrale 827-0 Z.K. Talinovc i Muhaxherëve, pronë e komunës së Ferizajt, propozim – vendimin për ndërtimin e trafos elektrike në parcelën kadastrale 232-1 Z.K. Prelez i Jerlive, propozim – vendimin për shpalljen e interesit të përgjithshëm të pjesëve të ngastrave kadastrale; 467-2 Z.K. Prelez i Jerlive, pronë private, me qëllim të këmbimit me pjesën e ngastrës kadastrale 469-0 Z.K.Prelez i Jerlive, pronë e Komunës së Ferizajt.

Ndërsa drejtorja e Financave Sebahate Ajeti-Sadiku, ka bërë propozim – vendim për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për vitin 2024, propozim – vendimin për daljen në konsultim publik Draft Rregullores së brendshme për menaxhimin e pasurisë jofinanciare.

Në këtë mbledhje është diskutuar edhe për raportin financiar për periudhën Janar-Shtator 2023.
Në këtë mbledhje është diskutuar edhe propozim-vendimi për plotësimin ndryshimin e vendimit 01.nr.110 të datës 30.09.2019 i plotësuar me vendimin nr.01.Nr.79 të datës 31.08.2023.

- Advertisement -spot_img
Të fundit

34 mësimdhënës nga Ferizaj, certifikohen në kuadër të projektit të BE-së

34 mësimdhënës nga 3 shkolla të Ferizajt, u certifikuan në kuadër të projektit KosEd. Kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim...

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img