19,06,2024

Shpallje/Njoftime

Shpallë të pavlefshme Certifikatën e shkollës së mesme

Almira Mehmeti nga fshati Talinoc i Jerlive, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme Certifikatën e shkollës së mesme . lëshuar në IAAP "Zeenel Hajdini" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Almira Mehmeti nga fshati Talinoc i Jerlive, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme . lëshuar në IAAP "Zeenel Hajdini" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Adem Aliti nga fshati Bibaj, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme Diplomën e shkollës së mesme, lëshuar në Shkollën e mesme Teknike "Pjetër Bogdani" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme dëftesën e shkollës së mesme

Vesa Hyseni nga Ferizaj shpallë të pavlefshme dëftesën e shkollës së mesme, Kl-X-të, lëshuar në shkollën e mesme të mjekësisë "Elena Gjika" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme certifikatën e shkollës së mesme

Sahit Ramadani nga fshati Lloshkobare, komuna e Ferizaj, shpallë të pavkefshme Certifikatën e shkollës së mesme, lëshuar në Shkollën e Mesme Ekonomike "Faik Konica" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme Certifikatën e TVSH-së

Jeton Selmani nga fshati Diganaj, komuna e Kaçanikut shpallë të pavlefshme Certifikatën e TVSH-së 330444604 të 'X-Fort SH.P.K"

Shpallë të pavlefshme certifikatën e biznesit

Jeton Selmani nga fshati Doganaj, Komuna e Kaçanikut, shpallë të pavlefshme Certifikatën e Biznesit "X-Fort SH.P.K" me NUI: 811390814 lëshuar nga ARBK

Shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme

Bujar Nuredini nga Ferizaj shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme, klasa e X, XI dhe XII-të, lëshuar në Shkollën e Mesme Teknike "Pjetër Bogdani" në Ferizaj

Njoftim Publik për Konsultime  në Procedurën  e fazës së I-rë për Kushtet Ndërtimore

Ndërtimi i objektit për banim, Fshati  Turistik  në Prevallë, në kuadër të  Parkut  Kombëtar “SHARRI” Në bazë të Nenit 12, paragrafi 2 dhe 3 të Udhëzimit Administrativ  Nr. 01/2019 për lëshimin e Kushteve Ndërtimore për projektet e kategorisë së III-të. Në ...

Shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme

Aroma Hashani nga Ferizaj shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme , klasa X-të, lëshuar në Shkollën e Mesme Ekonomike " Faik Konica" në Ferizaj.

Tjera

Aliu: Nënkalimi për vetura dhe këmbësorë tek Stacioni i Policisë, tashmë ka mbyllur gjysmën e punimeve

Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, ka bërë të ditur se nënkalimi te stacioni i Policisë për vetura...