19,06,2024

Shpallje/Njoftime

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Altin Limani nga Ferizaj shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme , lëshuar në Shkollën e Mesme Teknike "Pjetër Bogdani"në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Afrim Topalli nga fshati Zllatar, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme , lëshuar në Shkollën e Mesme Teknike "Pjetër Bogdani" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme

Eriola Sejdiu nga fshati Greme, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme, klasa X dhe XI-të, lëshuar në Gjimnazin "Kuvendi i Arbërit"në Ferizaj

Shpallë të pavlefahme dëftesat e shkollës së mesme

Aurela Sefer nga fshati Gomnasellë, komuna e Lipjanit, shpallë të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme, klasa X, XI dhe XII-të lëshuar në Shkollën e mesme të mjekësisë " Elena Gjika" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme diplomën e ahkollës së mesme

Baki Hashani nga fshati Greme, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme diplomën e shkolës së mesme, lëshuar në Shkollën e mesme Teknike "Pjetër Bogdani në Ferizaj

Shpallë të pavlefshne dëftesën e shkollës fillore

Suela Asani nga Ferizaj shpallë të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore, lëshuar nga SHFMU "Ahmet Hoxha" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Razim Karaliti nga fshati Zllatar, komuna e Ferizajt shpallë të pavlefshme Diplomën e shkollës së mesme lëshuar në Shkollën e Mesme Teknike "Pjetër Bogdani" në Ferizaj

Shpallë të pavlefshme certifikatën e biznesit

Nuhi Sopaj nga Ferizaj shpallë të pavlefshme Certifikatën e biznesit "NUHI SOPAJ B.I" me NUI:811342831, lëshuar nga ARBK

Shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme

Bajram Kurtaj nga Ferizaj shpallë të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, lëshuar në Shkollën e Mesme Teknike "Pjetër Bogdani" në Ferizaj

Shpallë të mbyllur Biznesin

Alban Ahmeti nga Ferizaj shpallë të mbyllur biznesin, “Gjithçka Kastrati” SH. P.K me NUI: 811390103 lëshuar nga ARBK Njoftohen të gjithë klientët se kompania: “Gjithçka Kastrati” SH. P.K me NUI: 811390103, Ferizaj , ka marrë vendim të shuaj biznesin...

Tjera

Aliu: Nënkalimi për vetura dhe këmbësorë tek Stacioni i Policisë, tashmë ka mbyllur gjysmën e punimeve

Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, ka bërë të ditur se nënkalimi te stacioni i Policisë për vetura...