Editorial

Zgjidhje të problemeve, e jo komplikime të situatave në Shtetin e Republikës së Kosovës


Publikuar më:


Kombi shqiptarë pret zgjidhje të problemeve, e jo komplikim të situates, të gjitha partite që sot janë pozicionuar në Kosovë, rreth asaj se kush ka të drejtë, e kush jo për të ndërtuar institucionet .

Mendojë se asnjëra s’ka të drejtë sepse të gjtha kanë përgjegjësi ; si para luftës, si gjatë luftës, po ashtu edhe pas luftës, si për gjëra positive sikurse për lëshimet që janë bërë në proceset që ka kaluar Kosova .

Populli shqiptar, çfarë kanë kërkuar ata që janë thirrë në emër të asaj, “se ne i zgjidhim problemet”, popullli ju ka pergjigjur në të gjitha periudhat, por partitë politike të gjitha nuk ju kanë përgjigjur problemeve të popullit.

Prandaj urgjentisht ta zgjidhin ngërqin politikë në Kosove dhe Kosova të zhvillohet ekonimikisht, të ketë siguri, stabilitet dhe të jetë e afruar me shtetin amë Shqipërinë brenda sigurisë së Natos, në të kundërtën kombi shqiptar do veproj dhe nuk lejon kthimin mbrapa të proceseve .

Prof. Hyzri Salihu

To Top