Lajme

Vodhi anësoret në autostradën “Ibrahim Rugova”, dënohet me tri vjet burg


Publikuar më:


Gjykata Themelore e Prizrenit e ka dënuar me tri vjet burgim të akuzuarin F.V. nga fshati Zhur, Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale “vjedhje e rëndë” nga neni 315, par.2, p.2.1 të KPRK-së.

Kjo pasi ky person ka marrë 149 pjesë anësore (distancer-përforcues) të autostradës “Ibrahim Rugova”.

Gjykata krahas dënimit kryesor i shqipton edhe dënimin plotësues dhe atë marrjen – konfiskimin e një kaçavide, si dhe lejen e qarkullimit të veturës, të markës “Mercedes – Benz” dhe çelësin e veturës, si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 1.000,00 (njëmijë) euro.

Njoftimi i plotë i Gjykatës:

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti  i Përgjithshëm Penal, ka bërë shpalljen e aktgjykimit  dënues  ndaj të akuzuarit me iniciale F.V. nga fshati Zhur, Komuna e Prizrenit,  për shkak  të veprës penale vjedhje e rëndë  nga neni 315 par.2 p.2.1 të KPRK-së.

I  akuzuari me iniciale F.V. nga fshati Zhur, Komuna e Prizrenit , për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze, gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me dënimin me burgim   në kohëzgjatje prej  3 (tre) vite, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim, i cili paraburgim do të vazhdoj deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. Gjykata krahas dënimit kryesor i shqipton edhe dënimin plotësues dhe atë marrjen – konfiskimin e një kaçavide, si dhe lejen e qarkullimit të veturës, të  markës “Mercedes – Benz” dhe çelësin e veturës., si dhe dënimin me gjobë në shumën prej 1.000,00 (njëmijë) euro.

Sepse me datë 17.07.2019 rrethë orës 03.55 minuta, në autostradën Ibrahim Rugova në pjesën jugore në afërsi të fshatit Vlashnje, Komuna e Prizrenit, i akuzuari me qëllim të përvetësimit të pasurisë së huaj për vete, e në dëm të pasurisë së pronës publike të cilën e mirëmban firma “Famis-CO” në Suharekë, në atë mënyrë që duke i shfrytëzuar orët e hershme të mëngjesit dhe momentit të përshtatshëm kur nuk e vëren askush, duke vendosur shenjën e trekëndëshit kinse makina ka defekt, i njëjti me përdorim të forcës fizike dhe me anë të një kaçavide arrin ti nxjerr respektivisht ti merr rreth 149 pjesë anësore (distancer-përforcues), të cilat i ngarkon në automjetin e tij të kombi të markës “Mercedez-Benz”, i cili zihet në flagrancë nga ana e policisë si pasojë e së cilës të dëmtuarit i shkakton dëm të konsiderueshëm material.

To Top