Ferizaj

SI TA MËSONI DHE SI TA NDËRRONI QENDRËN TUAJ TË VOTIMIT?


Publikuar më:


Ju mund ta mësoni dhe ta ndërroni qendrën tuaj të votimit përmes aplikacionit: http://eomp.kqz-ks.org/VCChangeRequests/Index

Pasi të aplikoni për ndërrimin e Qendrës së Votimit, kërkesa e juaj do të shqyrtohet nga shërbimi votues i KQZ-së.

Ndërrimin e Qendrës së Votimit mund ta bëni edhe në zyrën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve.

Ndërrimin e Qendrës së Votimit brenda komunës tuaj mund ta bëni deri më 7 shtator 2021.

https://fb.watch/v/57iJ8RUOm/

To Top