Ferizaj

RROZHRK dhe ‘AVONET’, dakordohen për partneritet dhe bashkëpunim


Publikuar më:


Fatir Berzati, përfaqësues i Rrjeti i Organizatave për Zhvllim Rural të Kosovës dhe z. Kenan Gashi, drejtor ekzekutiv i Rrjetit të OJQ-ve “AVONET”, nënshkruan memorandum bashkëpunimi përmes së cilit u dakorduan për partneritet dhe bashkëpunim ndërmjet tyre.

Ky partneritet ka si fokus të veçantë koordinimin e aktiviteteve avokuese për tematika të rëndësishme siç janë zhvillimi ekonomiko-social i zonave rurale, aktivizimi i të rinjve nga zonat rurale, promovimi i punësimit dhe temat tjera që janë nevojë e komunitetit në të gjitha lokalitetet e vendit.

Ky partneritet mundëson shtrirje edhe më të gjërë të kampanjave dhe aktiviteteve si dhe fuqizim reciprok të kapaciteve avokuese të dy palëve.

To Top