Lajme

Rritën çmimet e konsumit ditor


Publikuar më:


Në këtë rritje nga tremujori i parë, ndikuan produktet minerale, shtazët e gjalla dhe produkte e shtazëve.

“Çmimet e importit në Kosovë u ngritën në një mesatare prej 0.7 % në TM2 2016 krahasuar me TM1 2016. Ngritje më të mëdha të çmimeve sipas sektorëve ishin te produktet minerale (5.8 %), shtazët e gjalla; produktet e shtazëve (3.2 %), metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë (1.9 %), artikujt ushqimorë të përgatitur, pijet dhe duhani (0.8 %), letrat dhe artikujt e saj (0.5 %), druri dhe artikujt e tij (0.2 %) dhe lëkura dhe artikujt e saj (0.1 %), “ thuhet në publikimin e ASK-ës

Disa sektorë ulën çmimet për të zvogëluar rritjen e disa të tjerëve.

“Ngritja u neutralizua kryesisht nga rënia e çmimeve sipas sektorëve te produktet bimore (-3.7 %), vajrat ushqyese (-3.5 %), tekstili dhe artikujt e tekstilit (-3.4 %), plastika, kauçuku dhe artikujt e tyre (-1.6 %), këpucët (-1.4 %), artikujt e ndryshëm të prodhuar (-0.7 %), instrumentet optike, fotografike, matëse, medicinale, muzikore dhe mekanizmat e orës (-0.5 %), pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike (-0.4 %) dhe produktet e industrive kimike (-0.4 %),” vazhdon më tej publikimi

Por çmimet e importeve në muajt prill-qershor 2016 janë më të ulëta në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ato shënuan një rënie prej -3.9 për qind. Lirimi i çmimeve në përqindje më të lartë në krahasim tremujorin e dytë të 2015-ës ndodhi te produktet minerale dhe metalet bazë.

“Çmimet e Importit në Kosovë pësuan rënie në një mesatare prej -3.9 % në mes TM2 2015 dhe TM2 2016. Rënie më të mëdha sipas sektorëve ishin te produktet minerale (-17.3 %), metalet bazë dhe artikujt e metaleve bazë (-7.0 %), shtazët e gjalla; produktet e shtazëve (-5.7 %), tekstili dhe artikujt e tekstilit (-3.6 %), pajisjet e makinerisë dhe pajisjet elektrike (-2.4 %), artikujt e gurit, llaçit, produktet e qeramikës dhe të qelqit (-1.3 %), mjetet e transportit (-0.4 %), instrumentet optike, fotografike, matëse, medicinale, muzikore, mekanizmat e orës (-0.3 %) dhe artikujt e ndryshëm të prodhuar (-0.2 %),” Thuhet në publikim

Comments
To Top