Lajme

Rasti “Apex” kthehet në rigjykim


Publikuar më:


aaaa-1-780x439

Kolegji i Gjykatës së Apelit i përbërë nga dy gjyqtarë të EULEX-it dhe një gjyqtar ka vendosur që rasti “Apex” të kthehet në rigjykim.

Ankesën në Gjykatë të Apelit e kishte bërë Prokuroria pasi që Gjykata Themelore e kishte hedhur poshtë aktakuzën si të paafatshme.

Aktakuza është ngritur më 3 prill të vitit të kaluar kundër 11 të pandehurve, të cilët akuzohen për krim të organizuar si dhe për vepra të tjera penale.

Mbrojtja më pas i ka parashtruar kundërshtimet e veta ndaj aktakuzës në fjalë.

Kryetari i Trupit Gjykues i Gjykatës Themelore të Prishtinës e ka hedhur poshtë aktakuzën si të paafatshme me arsyetimin se PSRK-ja e kishte ngritur aktakuzën pas skadimit të afatit prej dy vjetësh për zhvillimin e hetimeve.

“Kolegji i Apelit, megjithatë, me shumicë votash ka konstatuar se ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme të cilat e justifikojnë pranimin e Aktakuzës së ngritur me vonesë prej pak ditësh. Gjykata e Apelit konsideron se vonesa prej pak ditësh nuk i privon të pandehurit nga e drejta për një gjykim të drejtë. Lënda i është kthyer Kryetarit të Trupit Gjykues për shqyrtimin e kundërshtimeve të tjera të aktakuzës, të bëra nga ana e mbrojtjes (dyshimi i bazuar mirë dhe pranueshmëria e provave)”, thuhet në njoftim të Gjykatës.

Comments
To Top