Ferizaj

Përfaqësues të Asociacionit të Agjencisë Rajonale të Zhvillimit qëndruan në UShAF


Publikuar më:


Përfaqësuese të Association of Regional Development Agencies (ARDA), znj. Mrika Macula – Shefe Ekzekutive dhe znj. Rreze Duli – Drejtoreshë Ekzekutive në Veri, të shoqëruara nga Drejtori i Drejtorisë Komununale të Arsimit në Ferizajt, z. Afrim Llabjani dhe Këshilltari i kryetarit të Ferizajt, z. Selim Marevci, qëndruan për vizitë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF).

Fillimisht, përfaqësueset e këtij Asociacioni dhe përfaqësuesit e komunës, u pritën nga Rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari, i cili i falënderoi për përzgjedhjen e Universitetit tonë për të realizuar projektin i cili ka të bëjë me mbështetjen dhe krijimin e mundësive për gratë, të cilat marrin pjesë në sektorin e energjisë përmes arsimit të avancuar, punësimit dhe sipërmarrjes.

Po ashtu, Rektori Bajraktari, përgëzoj këtë iniciativë dhe premtoj se do të ofroj mbështetje të parezervë në realizimin e këtij projekti. Sipas tij përzgjedhja e institucionit tonë është e qëlluar, edhe pse në UShAF zhvillohen programet të lëmive teknike, numri i studentëve që studiojnë tek ne përfaqësohet në masë më të madhe nga gjinia femrore.

Ndërsa, përfaqësueset e ARDA, falënderuan Rektorin për gatishmërinë e bashkëpunimit në këtë drejtim dhe u shprehun të kënaqura me ambientet e përshtatshme dhe të rehatshme, në të cilat ekzistojnë të gjitha parakushtet që ndikojnë në rezultate më të mira të mësimnxënies.

Gjatë kësaj vizite palët u dakorduan që Sesioni Informues të mbahet, me datë 26 mars 2019 në lokalet e UShAF.
Aktiviteti është i mbështetur nga programi Threshold, i dakorduar në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit. Gjatë realizimit të këtij projekti, do të ofrohen bursat të cilat do të mbulojnë koston e plotë të dy viteve të studimeve për gratë dhe vajzat në institucionet e akredituara akdemike, me theks të veçant në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë.

Asociacioni i Agjencisë së Zhvillimit Rajonal (ARDA) është një rrjet për zbatimin e politikave të Kosovës dhe BE dhe është një organizatë e pavarur, joqeveritare e themeluar në janar të vitit 2013 nga pesë agjencitë rajonale të zhvillimit (Veri, Lindje, Perëndim, Jug dhe Qendër) në Kosovë dhe mbështetet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

To Top