Ferizaj

Paraburgim ndaj H.J.. për lëndim të rëndë trupor


Publikuar më:Ferizaj 8 maj 2021 – Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë
Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit H.J.
shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën
penale lëndim i rëndë trupor nga neni 186 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 lidhur me nenin
31 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtarja e
procedurës paraprake e Divizionit Penal – Hakile Ilazi, ka vërtetuar faktin se i pandehuri
dyshohet se më 7 maj 2021 në një fshatë në Ferizaj, pasi i pandehuri ishte nisur për të
shkuar në xhamin e fshatit për të marrë hoxhën, në rrugë e sipër kishte takuar të
dëmtuarin D.M dhe dy persona të tjerë, i cili u kishte kërkuar biçikletën, por të njëjtit
nuk ia kishin dhënë. I pandehuri ishte bërë nervozë dhe së bashku me djalin e tij kanë
sulmuar fizikisht të dëmtuarin, fillimisht duke e goditur me grushte në nofull, pastaj në
kokë, fytyrë dhe pjesë të tjera të trupit me ç’rast i dëmtuari ka pësuar lëndime të rënda
trupore, për çka ka marr edhe ndihmën mjekësore.
Gjyqtari i procedurës paraprake, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës
së paraburgimit kundër të pandehurit, e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtit i është
caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Gjykata po ashtu vlerëson se janë përmbushur kushtet për caktimin e paraburgimit të
përcaktuara me KPPRK-në, duke vlerësuar peshën e veprës penale, mënyrën dhe
rrethanat që dyshohet se është kryer kjo vepër penale,, andaj ekziston rreziku real dhe
potencial, se po që se i njëjti të gjendet në liri, mund të përsërisë vepra penale të njëjta
apo të ngjashme.
Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë
ekzekutimin e tij.

To Top