Ferizaj

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet. Pritet ndërprerje deri 12 orë


Publikuar më:


KEDS ka lajmëruar për nesër ndërprerje të energjisë elektrike deri në 12 orë.  Për  të parë se a jeni përfshirën në këtë  ndërpreje mund të përcjellni kodin e  shënuar në çdo pjesë dhe kodin e faturës së rrymës.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 03-12-2020

1.

Nga TS 110/35/10 kV Ferizaj do të ndërprehen stabiliment:

TS 10/0.4 kV Mekatyp-ks (kodi: 40000004223) prej orës    09:00-21:00

TS 10/0.4 kV TS Guri 1  (kodi: 40000004230) prej orës    09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Viva R. Bajrami (kodi: 40000004231) prej orës  09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Ve-Tro-Isolag sh.p.k (kodi: 40000004260) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV V.Gervalla II (kodi: 40000004219) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nentori e re  (kodi: 40000004252) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nentori -blinda (kodi: 40000004242) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Privat -eskavatori (kodi: 40000004221) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Muhabi Berisha (kodi: 40000004222) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nenetori MBTS (kodi: 40000004243) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Kadri Zeka  (kodi: 40000004220) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Dogani (kodi: 40000004227) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Stabiliment shpërndarës (kodi: 40000004218) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Lulzim Emini (kodi: 40000004282) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Lulzim Emini (kodib: 40000004283) prej orës 09:00-21:00

Vendet: rr. Vëllezërit Gërvalla, rr. Kadri Zeka, rr. 28 Nentori dhe bizneset.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllove të reja.

2.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehen stabiliment:

TS 10/0.4 kV MBTS-BANKA (kodi: 40040001003) prej orës 09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Lorik Jashari (kodi: 40040001190) prej orës 09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Vehbi Salihu (kodi: 40040001174) prej orës  09:00-17:00

Vendet: MBTS Banka, Lorik Jashari dhe Vehbi Salihu.

Arsyeja:Zhvendosja e transformotorit.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 04-12-2020

1.

Nga TS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV 28 Nëntori e re (kodi: 40000004252) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV 28 Nëntori (Blinda) (kodi: 40000004242) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV 28 Nëntori (MBTS (kodi: 40000004243) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: rrugët: 28 Nëntori, Abdyl Selan Ahmeti, Astrit Suli, Azem Bejta, Fatmir Rotkoceri, Hysni Kajtazi, Nora Kelmendi, Rugova, Vëllezërit Gërvalla, Tajar Hatipi- një pjesë dhe Shefki Zariqi- një pjesë.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

To Top