Ferizaj

Në Viti certifikohen 15 të rinj në fushën e Dizajnit Grafik


Publikuar më:


Në Komunën e Vitis sot edhe zyrtarisht u certifikuan 15 (pesmbdhjet) të rinjë në fushën e Dizajnit Grafik.

Të rinjët e përfshirë në këtë trajnim ishin punëkërkues,nga Shkollat e Mesme Profesional, nga strukturat rinore nga Organizatat e Shoqëris Civile dhe Organizatat të cilat e mbulojn aftësin e kufizuar.


Ky trajnim në Komunën e Vitisë u zhvillua në kuadër të projektit “One for All” të impementuar nga Sektori i Rinisë në Ferizaj,, Qendra e Rinisë dhe Rrjeti ì OJQ-ve AVONOT dhe i mbështetur nga Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, programi YES (Rinia,Punësimi dhe Aftësimi Profesional).
Në ceromonin e certifikimit ishin Dashurije Ahmeti Udhëheqëse e Sektorti të Rinisë në Drejtorin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit në Komunën e Ferizajt, Kenan Gashi, Drejtor Ekzekutiv në Rrjetin e OJQ-ve Avonet si dhe përfaqësues nga Sektori I Rinisë në Komunën e Vitis dhe përfaqësuesit e Këshllit Veprimit Rinor Lokal po nga kjo Komunë.

To Top