Ferizaj

Ky është orari i ndërprerjeve të energjisë elektrike në dy ditët e ardhshme në Ferizaj


Publikuar më:


Punime në projekte investive

Data e punimit: 15-12-2020

1.

TS 35/10kV Ferizaj II te ndërprehet:

TS Talinovci I Muhaxherëve (kodi: 40041001012) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS Talinovci I Muhaxherëve (Lagjia afer kishes) (kodi: 40041001213) do të ndërprehet nga ora 09:00 deri në ora 21:00

TS Talinovci I Muhaxherëve (Lagjja afër kishës) (kodi: 40041001265) do të nderprehet nga ora 09:00 deri në ora 21:00

TS.Beli Eurofol (kodi: 40041001233) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

N.T.P METRO  Blerim Sabit Krasniqi (kodi: 40041001243) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS Drebangu (kodi: 40041001001) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS pllaci I Krasniqëve (kodi: 40041001003) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS BEN – AF (kodi: 40041001004) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS HIB (kodi: 40041001005) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS Armani (kodi: 40041001104) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS, afer Spitalit ”Elita” (Jezerci Xhamprerës) (kodi: 40041001201) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS. Pompa e benzines (Gllavicët-afer Ben-Af) (kodi: 40041001211) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

TS Ganimete Tërbeshi (kodi: 40041001058) prej orës   09:00 deri në ora 21:00

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllove te reja.

Punime në projekte investive

Data e punimit: 16-12-2020

1.

Nga TS 110/35/10 kV Ferizaj do të ndërprehen stabiliment:

TS 10/0.4 kV Mekatyp-ks (kodi: 40000004223) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV TS Guri 1  (kodi: 40000004230) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Viva R. Bajrami (kodi: 40000004231) prej orës  09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Ve-Tro-Isolag sh.p.k (kodi: 40000004260) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV V.Gërvalla II (kodi: 40000004219) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori e re  (kodi: 40000004252) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori -blinda (kodi: 40000004242) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Privat –ekskavator (kodi: 40000004221) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Muhabi Berisha (kodi: 40000004222) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV 28 Nëntori MBTS (kodi: 40000004243) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Kadri Zeka  (kodi: 40000004220) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Dogani (kodi: 40000004227) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Stabilimenti shpërndarës (kodi: 40000004218) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Lulzim Emini (kodi: 40000004282) prej orës 09:00-21:00

TS 10/0.4 kV Lulzim Emini (kodi: 40000004283) prej orës 09:00-21:00

Vendet: Rr. Vëllezërit Gërvalla, rr.Kadri Zeka, rr.28 Nëntori, biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: Punimi i lidhëseve dhe energjizimi i kabllove të reja.

To Top