Ferizaj

Komuna e Hanit të Elezit nënshkruan “Memorandum Mirëkuptimi” me projektin “Subvencionet për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë – SEEK”


Publikuar më:


”Kryetari i Komunës Rufki Suma” priti në takim pune z.Valon Kuliqi, Koordinatorë i projektit “SEEK – Subvencionet për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë”.

Z.Kuliqi e njoftoi kryetarin Suma lidhur me projektin për të cilin tha se është një aktivitet në kuadër të Programit të Pragut për Kosovën të MCC-së i zbatuar nga Fondacioni i Mijëvjeçarit të Kosovës (MFK) (EMENA-KOS18MCC5206), që ka për qëllim të zvogëlojë konsumin e energjisë elektrike në sektorin e banimit duke ndarë subvencione dhe stimuj të tjerë ekonomikë për njësitë e banimit që të investojnë në masa të Efiçiencës së Energjisë (EE) dhe në Burime të Ripërtërishme të Energjisë (BRE), nëpërmjet pakos ndërhyrëse Rinovimet për Efiçiencë në Njësitë e Banimit (HER).

Ai tha se duke marrë parasysh që Komuna e Hanit të Elezit është e angazhuar në ndërmarrjen e hapave proaktivë për integrimin dhe forcimin e strukturave organizative të përshtatshme për përmirësimin e masave të EE/BRE në sektorin e banimit dhe duke u bazuar në mirëbesimin e dyanshëm dhe në frymën e bashkëpunimit miqësor do të nënshkruhet Memorandum Mirëkuptim për të realizuar këtë projekt në Komunën e Hanit të Elezit.

Ndërsa kryetari i Komunës Rufki Suma duke falënderuar z.Kuliqin dhe projektin SEEK që kanë përzgjedh komunën e Hanit të Elezit si komunë partnere u zotua në zbatimin e të gjitha aktiviteteve të Projektit në përputhje me dispozitat e këtij Memorandumi, duke përfshirë edhe caktimin e burimeve të nevojshme institucionale, njerëzore dhe financiare për zbatimin e suksesshëm të këtij Memorandumi.

‘Komuna e Hanit të Elezit’- pajtohen të realizojnë përgjegjësitë e tyre përkatëse dhe të kenë marrëdhënie të ngushta bashkëpunimi, komunikim të rregullt dhe konsultime në mënyrë që të përmbushet objektivi i Projektit.

To Top