Ferizaj

Kastrijot Krivaqa: Kërkoj dë nim meritor për vëllaun tim


Publikuar më:


Kastrijot Krivaqa, nëpërmjet llogarisë në Facebook me emrin “Kastrijot Krivaqa” ka kërkuar dë nim meritor për Dardan Krivaqën, i cili është i dy shuari kryesor në vr asjen e 18 vjeçares nga Ferizaj.

Ai në këtë shkrim po thotë se është vëllau i Dardanit.

Sipas tij Dardani çdoherë ka qenë pro blematik dhe i ka sjellë pro bleme familjes.

“Me rastin e kapjes dhe arre stimit të tij nga Policia e Kosovës, si dhe ndihmës që bënë qytetarët, unë i përgezojë dhe shpresoj se ligji do t’ja shqiptojë dën imin meritor, si dhe shpresoj që ky kr im mak abër do të na mobilizojë të gjithë neve për t’i evituar kri met, dhe të luftojmë për mirëqeniën e fëmijëve tanë”.

“Ky kri m mak abër që e bëri “vëllau im” na la pa asnjë fjalë të gjithëve. Vërtetë jemi të trau matizuar dhe të prekur, e mbi të gjitha ai me kri min që e bëri e njollosi dhe lë ndoi tërë familjen tonë”.

“Gjatë tërë jetës na ka sjell pro bleme dhe telashe të papara por asnjëherë nuk na ka dëgjuar dhe përfillur këshillat tona”.

Postimi i plotë:

To Top