Lajme

Ja vendet ku nesër s’do të ketë rrymë


Publikuar më:


Energjia elektrike-ilustrim

 

Prishtine

1.

Më datën 20.09.2016 në TS 35/10 kV Badovci do të ketë shkyçet :

 • Dalja 10 kV Mramori (10014001)  prej orës  16:00 deri në orën  20:00  .

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Mramor, Slivovë, Brusë, Busi, Zllashë, Viti e Marevcit,Marec.

Arsyeja e shkyçjes: Revizion i Lp-it.

2.

Me datë 20.09.2016, ne NS 220/35/10 kV Podujevë do te shkyçet:

 • Dalja 10 kV Ballofci (14000008), prej orës 08:00 deri ne ora 12:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Surkish,Balloc,Lladoc,Sfeqël,Dumosh, Shjakoc,Surdull,Hertice Drazhnje,Rakinicë,Turiçicë.

 • Dalja 10 kV Fshatrat 2 (14000010), prej orës 16:00 deri ne ora 20:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Podujeve pjesërisht, Sibofc, Lluzhan, Penuh, Lupc i eperm, Lluga,  Majac dhe Popove.

3.

Me datë 20.09.2016, ne NS 35/10 kV Batllava do te shkyçen:

 • Dalja 10 kV Batllava (14015001) prej orës 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Batllava, Bellopoja, Gerrdofci, Kaçibegu, Lluga dhe Sibofc

Arsyeja : Revizion i LP-ve.

4.

Me datë 20.09.2016, ne NS 35/10 kV Drenas do te shkyçet:

 • Dalja 10 kV Orllati (16021005) prej orës 08:00 – 12:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Zabel, Shtrubullovë, Vukovc, Potok, Llapushnik, Arllat, Negroc, Vuçak, Gjergjicë, Tërpezë, Berishë, Novosellë, Divlak, Kleqkë.

 • Dalja 10 kV Drenasi 3 (16021003) prej orës 16:00 – 20:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Qendra Zejtare, qyteti.

Arsyeja : Revizion i LP-ve.

5.

Me datën 20.09.2016, ne NS 110/10(20) kV Prishtina 5 do te shkyçen:

 • NS 10/0.4 kV Kolovica e re (13000006051) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten banoret e lagjes  Kolovica re.

Arsyeja e shkyçjes: Nderrim i ormanit 0.4 kV per Sn 1250 kVA.

Prizreni

1.

Me datë 20.09.2016 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do te shkyçet :

 • Dalja 10 kV Rahoveci (kodi: 30000015)  prej orës 08:00 deri  në ora 12:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim do te mbeten :Vendbanimet Atmaxhe , Landovice, Krajk , Tupec ,  Oferta , Renelual Tahiri,  Delikates, Swiss pelet- Agro coop , Albing,  Dili kommerc,

2.

Me datë  20.09.2016  në NS 35/10 kV Pirana do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV Komuna Mamushe (30034005) prej orës 16:00 deri 20:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Mamushe,Medvec, Zojz, Serbice e ulet.

3.

Me datë 20.09.2016 në NS 35/10 kV  Dragashi do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV Rapqa(30036009)   prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjate kesaj kohe pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Kersteci , Rapqa , Pllavë , Buqe , Brezne, Rrenci. TS Berham jonuzi, Ts Meka, TS Qendra petrol,

4.

Me datën 20.09.2016  në NS 35/10 kV  Zhuri do të shkyçet :

 • Dalja 10kV Zhuri (30035003)  prej orës  12:00 deri në ora 16:00

Pa energji do te mbesin vendbanimet: Fshatrat:Zhur,Vërmicë,Shkozë,Planejë,Milaj,Gorozhup,Dobrushtë,Dogana ne Vërmicë,Afariste:Gurethysi “Vellezrit e Bashkuar”,Gyrethysi “Ethem Trade”,Gyrthysi “Renelual Tahiri”,Restorant “Vermica”,Restoranit “Gurra”,Restorant “Universi”.

Arsyeja : Revizion i LP-it.

Ferizaji

1.

Me datën.20.09.2016 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet

 • Dalja 10kV Fshatrave – Dardanisë (40000002)  prej orës 12:00-16:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Fshati i Vjeter, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari.

Shkyçja bëhet me qëllim  të revizionimit te Lp-it.

2.

Më datë  20.09.2016 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV Konjuhi    nga ora   12:00 deri ne ora  16:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Konjuhi , një piesë e Lipjanit , Banulla (një pjesë) , Shkolla Mehmet Akif , Konsumatorët Komercial .

Arsyeja e shkyqjes: Revizion I Lp-it.

3.

Më datë   20.09.2016 në NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV “Drejtimi Carralevës” , prej orës 08:00 deri ne ora 12:00.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Caraleva ,Reçaku ,Belinci , Topillë , Llanishtë , Devetakë , Grajqevcë , Zborcë , Petreshticë .

Arsyeja e shkyqjes: Revizion i Lp-it.

4.

Më datë  20.09.2016 ne  NS 35/10 kV Magure (Vrellë)  do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV Drenica (41048001)   nga ora   16:00 – 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Miren, Leletiq, Bainc, Shale, Krojmire, Pjetershtice, Duge, Karaqicë

Arsyeja e shkyçjes: Revizion i Lp-it.

5.

Me datën  20.09.2016   në TS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet :

 • Dalja 10 kV Drejtimi i Jezercit(40042003)_, prej orës 13:00 deri në orën 16:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Manastirci , Neredime , Balaj , Jezerci , Rr.Naim Beka .

Shkyçja bëhet me qëllim të pastrimit të trases dhe ndrrimit të shtyllave në LP 10 kV Jezerci

6.

Me datën   20.09.2016 në NS 35/10 kV FERIZAJI I do të shkyçen :

 • Dalja 10 kV Kinemaja prej ores 09:00 deri ne ora 09:30 dhe nga ora 11:30 deri në ora 12:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Rr.12.Qershori (nje pjese), rr.Deshmoret e Kombit (nje pjese), rr.Skenderbeu, rr.Sejdi Sejdiu.

Shkyçja bëhet me qëllim ndrrimi të transformatorit të mbingarkuar në TS 10/04 KV “Stadioni”.

Peje

1.

Më datë   20.09.2016 NS 35/10 kV Gurakoc do te  shkyqet :

 • Dalja 10 kV Dobrusha (50052001)   prej ores 12:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Fsh.Prekallë,Dobrusha,Kashica,Dobrusha eperme,Staradran,Elshan,Berisha Mavraj,Llugat e poshtme,dhe e eperme,Ruhot.

Arsyeja e shkyqjes: Revizion i Lp-it.

2.

Më datë   20.09.2016  në  NS 110/10kv Peja2  do te  shkyçet :

 • Dalja 10 kV Zahaqi  (51000010) nga ora   08:00 deri në ora  12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fsh.Qyshk,Pavlan,Zahaq, nje pjes e llabjanit , Deponija,Ramuni nje pjes,Gllaviqica,Kerstovci,Leshan,Klinqin,Sverka e that,Jabllanica e leshanit,Rosujat..

Arsyeja : Revizion i Lp-it.

3.

Me datën 20.09.2015 në  NS 110/10 kV Klina  do te  shkyçet :

 •   Dalja 10 kV Jashanica(52000003)  prej orës 08:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci (një pjese), Pograxhë, Qupevë, Jellovc, Resnik, Jashanicë.

 • Dalja 10 kV Gllareva(52000009) prej orës 16:00 deri ne ora 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku,shkolla,Benita kompani,Gllareva1-Veselajt,2,3,4-Morinët, 5-shkolla,Rixheva1 dhe 2,Stapanica 1 dhe 2,Pompa benzines,vesel berisha,Kijeva1,2 dhe 3-Mullini,Pompa Bezines Kryeziu,Bubaveci5,Fabrika e letres,Bubaveci1,2 dhe 3,Pompa benzines privat,Bubavec 4 della,Zabergje,Qabiqi1,2 dhe 3,Plloqica,Gollubovci 1 dhe 2,Mleqani 1 dhe2,Mleqan Gashët,Llozica Dorunet,Javort,Dobrunt privat,zogajt,Foniqt,Balinca 1, Karaqict,Kelmend,Stapanice Pompa e Benzines,Gllareve Antena e ipko-s,depo m jaha,Mirusha transport,Balinc privat,Plloqica 2 Deligasht,Lagja Buzalla

Arseja e shkyçjes:  Revizion i Lp-it.

4.

Me datën 20.09.2016, në NS 110/10 kV Deçani  do te shkyçet:

 • Dalja 10 kV Ledinat  prej ores 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Gramaqel, Beleg Baballoq, Dubrave, Irzniq, Gllogjan, Shaptej, Ratishë e Eperme, Dashinoc, Maznik.

Arsyeja  e shkyqjes eshte revizionimi i Lp-it.

5.

Me datën. 20.09.2016 dhe 21.09.2016  në NS 110/10(20) kV Istog do te  shkyçet :

 •  Dalja 10 kV Dubrava(54000006)  prej ores 07:00-11:00 dhe nga ora 14:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubrave, Kovrage, Serbobran, Llukac,i Thate, Veriq, Kerrnine, Padalishte, Shushice, Rakosh, Uqe, Suhogerll, Cerkolez.

Arsyeja e shkyçjes: Punime te KOSTT-it.

Gjilani

1.

Me datën 20.09.2016  në NS 35/10kV Gjilan III do të ç’kyqet:

 • Dalja 10kV Dheu i Bardh (60062013) prej orës 12:00 deri në ora 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Lagjja Dheu i Bardhë,Rr Reshat Ymeri,Elevia Qelebia,Avdulla Presheva,Isa Kastrati,Ahmet Gashi,Vëllzrit Frashri,Fatmir Ibishi,Agim Rashiti,Mretnesha Teute

Shkaku i shkyqjes: Revizion i Lp-it.

2.

Me datën 20.09.2016 në NS 110/10 kV Vitia do të shkyçen:

 • Dalja 10 kV Germova(61067003) prej orës 16:00 deri ne ora 20:00

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin  Germova,Sadovina e Jerlive,Goshica,Verbani,Remniki I Ri,TS Hebibi Prtivat

 • Dalja 10 kV Vitia(61067005) prej orës 08:00 deri ne ora 12:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin Qyteti Vitia (TS 002 ,TS 003,TS 004,TS 005,TS 006,TS 007 ,TS 008,TS 009,TS 010,TS011 Viva Fresh,TS 012 Banesa)

Shkyçja realizohet për qellim te revizionimit te Lp-it.

3.

Me datën  20.09.2016  në  NS 110/10kV Kamenicë  do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV  Hogoshti(62000004)  prej ores 12:00 deri ne ora 16:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Hogoshti,Shipashnica,Poliqka, Xhyrishevci

Arsyeja e shkyçjes: Revizion i Lp-it.

4.

Me datën 20.09.2016 në NS 110/10kV Gjilan 5 do të shkyqet:

 • Dalja 10kV Bresalci 1(63000010) prej orës 08:00 deri në ora 12:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbeten: Bresalci , Koretishta , Poneshi , Parallova , Verbica e Zhegovcit , Kishna Polja , Sllakovci , Zhegovci etj

Arsyeja: Revizion i Lp-it.

Mitrovic

1.

Me datën 20.09.2016, në  NS 35/10 kV Mitrovicë II do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV    Shipoli (71075001)  prej orës 16:00 deri në ora 20:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr Muhaxhirve ,Rr Safet Ajeti ,Rr Bekim Doroci ,Rr Arta Bubulina ,Rr Bajo Topolli fsh Shipol ,fsh Vaganicë, fsh Vërrnicë fsh Pirqë, fsh Frashër I Vogel.

2.

Me datën 20.09.2016 në NS 110/10 kV Vushtria  2   do të shkyçet :

 • Dalja 10kV Novolani(73000005)   prej orës 08:00 deri ne ora 12.00

Pa energji do te mbesin vendbanimet: Një pjesë e bukoshit,Novolani,Kolla,Vërnica,Rezniku,Shallci,Druvari,,Mihaliqi.

3.

Me datën  20.09.2016, në  NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Tërnavci (74000012), prej orës 12:00 deri ne ora 16:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Klinë e Mesme, Klinë e Eperme, Kline e Ulet, Tërnavc, Kuçicë

 • Dalja 10 kV   Qirezi (74000004)  prej orës 16:00 deri në ora 20:00

Gjate kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Polaci, Krushefci, Dashefci, Qirezi, Baksi, Kozhica, Rellofc, Kraz Mirofc, Likoshan, Gradice, Krasaliq dhe Godanc

4.

Më datën 20.09.2016 në NS 35/10 kV Shupkovci do të shkyçet:

 • Dalja 10 kV Kqiqi (71074002)  prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shupkovci, Zasella, Kqiqi i Madh, Kqiqi i Vogël.

Arsyeja : Revizionimi i largpërçuesve

Gjakova

1.

Me datën 20.09.2016 në TS 35/10 kV Malisheva do të ketë shkyçet :

 • Dalja 10 kV Kijeva (82082007)  prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Kijeva,Bubaveci,Stapanica,Gullbovci,Mleqani,Balinca,Llozica.

 • Dalja 10 kV Mirusha (kodi: 82082002)  prej orës 16:00 deri në orën 20:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Mirusha , Gurbardhi , Burimi , Lubizhda , Turjaka , Damanek , Bubla , Panorci , Llapqeva , Mrasor.

Arsyeja : Revizion i Lp-it.

2.

Me datën 20.09.2016 në NS 35/10kV Xërxa (kodi:82081008) do të shkyçet:

 • Dalja 10kV Podrumi nga ora 11:30 deri ne ora 15:00

Gjatë kësaj kohe do te mbesin pa energji elektrike këto lokalitete: Objekt Afarist-Ts  [Jupa Petrol] -37 konsumator 0.4 kV.

Arsyeja : Nderrimi i nderpresit.

Comments
To Top