Ferizaj

Ferizaj së shpejti edhe me një kompani të sigurimit fizik


Publikuar më:


Kompania e Sigurimit Fizik-Elektronik Internacional “AAH”  është kompani e re në qytetin e Ferizajt  e cila është themeluar në vitin 2020 me qëllim që me punën  dhe veprimtarinë e vetë  të ofrojnë më shumë siguri për shtëpitë dhe bizneset tuaja.

Kjo kompani do të monitorojë shtëpitë dhe objektet afariste me kamera  dhe sisteme alarmi 24 orë në ditë.

Monitorimi  i objekteve do të bëhet edhe nga qendra monitoruese e cila është e pajisur  më teknologji më modern dhe me staf profesional i përbërë   nga menaxhmenti, administrate, patrullat dhe rojet e sigurimit  të cilat do të jenë shumë efikase  dhe prezentë në çdo kohë.

Në kuadër të veprimtarisë së kësaj kompanie janë të përfshirë  edh rojet fizike  të institucioneve publike dhe private.

Kompania e Sigurimit Fizik-Elektronik Internacional “AAH”   ju ofron edhe pajisje monitoruese dhe sisteme  të alarmit  të modeleve  më të reja në treg me efikasitet të lartë në rast alarmi.

Kompania e Sigurimit Fizik-Elektronik Internacional “AAH”   e bënë të synoj të jetë lidere  dhe profesionale  në regjionin e Ferizajt   edhe stafi drejtues me përvojë mbi 16 vjeçare të pajisur me të gjitha  përgatitjet profesionale  teorike dhe fizike.

Për më shumë informacione rreth ofertave për sigurimin e shtëpisë suaj kontaktoni në numrat e telefonit:
(+383) 44 777 902
(+383) 44 777 905

To Top