Bashkim Hyseni ka marrë shumicën dërmuese të votave për pozitën kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj.

Ai ka marrë dhjetë nga 11 votat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës