Ferizaj

Ativitetet dhe masat e ndërmarra në DRP Ferizaj lidhur me Covid 19. Vetëm gjatë ditëve të vikendit u shqiptuan 357 tiketa


Publikuar më:


Gjatë vikendit bazuar në vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me masat mbrojtëse kundër virusit Covid 19,njësitet policore të DRP Ferizaj janë angazhuar maksimalisht nëpër qendrat tregtare dhe lokacionet tjera më të frekuentuara nga qytetarët duke monitoruar respektimin e masave nga ana e qytetarëve.

Këto masa janë respektuar nga shumice qytetarëve, fale ngritjes së vet përgjegjësisë qytetare,  por janë hasur edhe persona të cilët nuk i kanë përfillur të njëjtat dhe nga ana e zyrtarëve policorë gjatë ditëve të vikendit  janë shqiptuar 357 tiketa  ndaj personave të cilët nuk i kanë respektuar këto masa të parapara me ligji 07/L-006, si dhe janë dhënë 146 vërejtje.

Apelojmë tek qytetarët që ti respektojnë masat e parapara ligjore me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe familjarëve të tyre.

Policia e Kosovës do të vazhdoj me përmbushjen e detyrave të saj dhe në çdo kohë dhe çdo vend ku do të hasen personat të cilët nuk i respektojnë masat,ndaj tyre do të veprohet sipas ligjit në fuqi., thuhet në njoftimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë së Ferizajt.

To Top