Ferizaj

Komuna e Ferzajt anulon dëgjimet publike, shkak gjendja epidemiologjike, fton qytetarët që të dërgojnë propozimet në adresë elektronike


Publikuar më:


Komuna e Ferizajt ka njoftuar se për shkak të gjendjes epidemiologjike ka anuluar dëgjimet publike dhe në respektim të masave mbrojtëse të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Komuna ka njoftuar se në afat 10 ditor,qytetarët, grupet sociale, organizatat e shoqërisë civile, kryetarët e fshatrave dhe zonave urbane, përmes linkut dhe adresës elektronike të poshtëshënuar të paraqesin propozimet përkitazi me hartimin e projektbuxhetit në sferën e investimeve kapitale për vitin 2021-2023.

NJ O F T I M

Njoftohen qytetarët e Komunës së Ferizajt se për shkak të gjendjes epidemiologjike të shkaktuar nga virusi COVID-19 dhe në respektim të masave mbrojtëse të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës, pamundësohet organizimi i tubimeve për dëgjimet publike për projektbuxhetin e Komunës së Ferizajt 2021-2023 andaj Komuna e Ferizajt, përmes formës elektronike, qasjes në ueb-faqen e Komunës, organizon pranimin e komenteve, sugjerimeve, propozimeve dhe vërejtjeve eventuale për projektet e ndryshme kapitale në interes të qytetarëve.

Inkurajohen qytetarët, grupet sociale, organizatat e shoqërisë civile, kryetarët e fshatrave dhe zonave urbane, që në afat 10 ditor, përmes linkut dhe adresës elektronike të poshtëshënuar të paraqesin propozimet përkitazi me hartimin e projektbuxhetit në sferën e investimeve kapitale për vitin 2021-2023.

Linqet:1. https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/08/Qarkorja-buxhetore-2018-01-1.pdf?fbclid=IwAR3DsQpY54ayg1cYkY3ZNloDz_Jp305GsBCX3jDW1UPK9TKfMtpd9Hq-Zn4

2. https://kk.rks-gov.net/ferizaj/wp-content/uploads/sites/31/2020/08/Kategorit-ekonomike-p%C3%ABr-vitin-2021-Copy.pdf?fbclid=IwAR3uqBcoE_nRRtmNKjiPCZyi3erTDj1_Qg_arJrkM6uc3G_fh42gAREmdhs

Kurse propozimet mund t’i dërgoni përmes e-mailit: info.ferizaj@rks-gov.net

To Top