Ferizaj

Interesim i madh për Planin Zhvillimorë të Komunës së Ferizajt


Publikuar më:


Interesimet e pjesëmarrësve të tubimit ishin lidhur me hapjen e rrugëve për tokat bujqësore, ruajtjen e trashëgimisë, angazhimin e ekspertëve ferizajas në këtë projekt, higjienën publike, deponitë e mbeturinave, legalizimin e objekteve të banimit, mirëmbajtjen dhe sigurinë e banesave etj.

Drejtoria komunale e urbanizmit në Ferizaj së bashku me INSI, paraqitën sot para qytetarëve dhe bashkatdhetarëve ferizajas procesin e hartimit të Planit zhvillimor komunal për komunën e Ferizajt. Drejtori i urbanizmit Faik Grainca, i njoftoi pjesëmarrësit e takimit se hartimi i planit është në fazën e mbledhjes së informacioneve, ndërsa do të ketë takime të ngjashme edhe nëpër fshatra, për t’i njoftuar banorët me zonat bujqësore dhe zonat ndërtimore, si dhe për të marrë propozimet e tyre.

13680005_1236058349762319_9214745641531158557_o
Pjesëmarrës dhe bashkërendues të aktiviteteve për hartimin e Planit zhvillimor komunal, thanë se bëhet fjalë për hartimin e një plani gjithëpërfshirës, në të cilin do të marrin pjesë individët, grupet e interesit dhe të gjithë ata që preken nga ky projekt. Ata shpjeguan se plani përfshin profilin e komunës, infrastrukturën rrugore, bonitetin e tokave, trashëgiminë kulturore, trashëgiminë natyrore, hidrologjinë, furnizimin me ujë të pijes, trajtimin e ujërave të zeza etj.
Interesimet e pjesëmarrësve të tubimit ishin lidhur me hapjen e rrugëve për tokat bujqësore, ruajtjen e trashëgimisë, angazhimin e ekspertëve ferizajas në këtë projekt, higjienën publike, deponitë e mbeturinave, legalizimin e objekteve të banimit, mirëmbajtjen dhe sigurinë e banesave etj.
Drejtori Grainca u dha shpjegime të gjitha çështjeve të ngritura. Lidhur me angazhimin e ekspertëve ferizajas për hartimin e Planit Zhvillimor komunal ai tha se konkursi ka qenë i hapur për të gjithë, por nuk ka konkurruar asnjë kompani ferizajase. Lidhur me mbeturinat dhe higjienën e objekteve të banimit, Grainca tha se ka nevojë për një vetëdije më të lartë të qytetarëve, sepse nuk mund të mbahet niveli i mirë i pastërtisë vetëm nga kompania përgjegjëse. Sa i takon legalizimit të banesave, drejtori i urbanizmit shpjegoi kërkesat që i janë bërë Ministrisë së Mjedisit që procedurat e legalizimit të jenë më të thjeshta dhe kostoja më e ulët etj.

Comments
To Top