Ferizaj

𝗞𝗥𝗠 “𝗣𝗮𝘀𝘁𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗮”: 𝗣𝗮𝘁𝘂𝗿𝗽𝗲̈𝘀𝗶𝗮 𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝘀𝗵𝗺𝗶𝘁, 𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗲̈ 𝗺𝗯𝗲𝘁𝗲𝘁 𝗳𝗮𝗷 𝗶 𝗞𝗥𝗠 “𝗣𝗮𝘀𝘁𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗮” (Video)


Publikuar më:


Persona të pandërgjegjshëm, me apo pa qëllim duan të fajsojnë KRM “Pastërtia”, për paturpësinë e tyre derisa hudhin mbeturina ku t’u vie më afër e më leht.

Prandaj është koha kur institucionet gjegjëse për ndërmarrje të masave ndaj këtyre indivëve.

𝗙𝘁𝗼𝗷𝗺𝗲̈ 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗸𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲̈ 𝗲 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃𝗲̈𝘀, 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝗻𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻 𝗽𝗲̈𝗿 𝘁𝗲̈ 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗮𝗿 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗱𝘂𝗸𝘂𝗿𝗶 𝗾𝗲̈ 𝗱𝗶𝘁𝗲̈𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝘁 𝗽𝗼 𝘀𝗵𝗽𝗲𝘀𝗵𝘁𝗼𝗵𝗲𝘁.

Secila lagje, rrugë e rrugicë, sikurse edhe vendbanimet rurale kanë një orar të caktuar, e ne shpesh po ndodhë që si kompani të ndërmarrim hapa për ta pastruar qytetin gjithë ditën, nga mbeturinat që askush nuk I paguan, e veç kostos, na pengon shumë në kryerjen e punëve tona. Derisa në anën tjetër ka qyetarë, të cilët nuk lodhen për respektim të orarit e as nuk marrin mundin të hudhin mbeturinat në vendin e caktuar e jo ku të mund t’i lëshojë ato.

𝗤𝘆𝘁𝗲𝘁𝗮𝗿𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗻𝗱𝗲𝗿𝘂𝗮𝗿, 𝗺𝗷𝗲𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗷𝗼𝗻𝗲̈ 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗶 𝗽𝗲̈𝗿𝗯𝗮𝘀𝗵𝗸𝗲̈𝘁, 𝗱𝗲𝘁𝘆𝗿𝗲̈ 𝗲 𝗷𝗼𝗻𝗮 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗺 𝗺𝗯𝗲𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗮𝘁, 𝗽𝗼𝗿 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗮𝘀𝗵𝘁𝘂 𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲̈ 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲̈𝘀𝗶 𝗲 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝘀𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁, 𝗾𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗿𝘂𝗮𝗷𝗺𝗲̈ pastertinë 𝗻𝗴𝗮 𝗻𝗱𝗼𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘁.

To Top