Editorial

Prindërit dhe droga!


Publikuar më:


Shkruan: Sheklzen Marevci
Të nderuar prindër, numri i përdoruesve të drogave është në rritje. Andaj, sugjerimi im për ju është ky: prindërit të cilët kanë fëmijë deri në moshat 20 vjeçe të shtojnë kujdesin ndaj tyre. Ajo që duhet ditur e kujtuar është se, asnjë fëmijë nuk i tregon prindit të tij se ai (fëmija) ka filluar të abuzoj me drogat. Zakonisht prindërit e kuptojnë se fëmija i tyre është përdorues droge pasi që fëmija krijon vartësi nga droga, apo atëherë kur fëmija ka arritur në gjendjen më kritike të shëndetit (para vdekjes). Jam i bindur se, aktualisht ka shumë fëmijë që veç janë përdorues droge dhe prindërit e tyre nuk e dinë këtë gjë. Disa prindërve mund dhe mos t’i shkoj mendja se fëmija i tyre është futur në rrugën e vdekjes së ngadaltë, mirëpo e vërteta mund të jetë ndryshe.
Prandaj, prindër të dashur, shtoni kujdesin dhe vigjilencën ndaj fëmijëve tuaj sa s’është bërë vonë. Mos të lejojmë që të na mund neglizhenca dhe t’i humbim fëmijët. T’i ruajmë fëmijët tanë, t’i ruajmë fëmijët e vendit tonë, ta ruajmë ardhmërinë e tyre.

To Top