Editorial

Jetojnë në Maqedoni, por nuk kan shtetësi


Publikuar më:


Shkruan: Albert Ramadani

Që nga pavarësimi i Maqedonisë, ende shumë banorë shqiptarë të cilët jetojnë ne këtë teritor nuk po arrinë ta gëzojnë të drejtën e shtetësisë së kësaj republike, banorët të cilët janë ende pa shtetësi janë më tepër gra të martuara të cilat pas pavarsimit të Maqedonisë nuk arriten ta fitojnë shtetësinë.

Një arsytim i dhënë nga zyrtarët maqedonë për këta banorë të cilët nuk kanë arritur të aplikojnë me kohë pas pavarsimit të vendit e kanë humbur të drejtën e aplikimit, numri i banorëve që nuk ka arritur ta fitojë shtetësinë janë kryesisht gra të cilat janë të martuar në Maqedoni dhe vendlindja tyre është Kosova, Shqipëria dhe vendet për rrethë, ne si MPB, jemi duke u përpjekur të gjejmë një zgjidhje për banorët që me dokumentacione që dëshmojnë që kanë jetuar para pavarsimit dhe pas pavarsimit dhe që i plotësojnë kriterët që parasheh ligji mbi fitimin dhe humbjen e shtetësisë, do të ju bëhet zgjidhja dhe kështu shteti maqedon çdo herë ka dhënë arsytime por asnjëher nuk ka vepruar që t’iu bëjë zgjidhje këtyre banorëve që janë mbetur as më shtet e as pa shtet.

Por, ky arsytim nuk është aspak i përputhshëm me realitetin në terren është e vertetë që pas pavarsimit të Maqedonisë, disa banorë të cilët kan aplikuar me kohë e kanë fituar të drejtën e shtetësisë maqedone, po janë shumë banore gra të martuar edhe pas 50 vjetë qëndrimi ende nuk e gëzojnë të drejtën e fitimit të shtetësisë, këto gra të martuar thuaj edhe 20 vite para se Maqedonia të pavarsohet kanë jetuar dhe kanë poseduar dokumentacione të udhëtimit, dhe problemi që maqedonët por mos ti fusë ne regjistrin e shtetësis si banore rezidente dhe të përhershme ka bër qe këtyre të ju bëjë kushte dhe kërkesa dhe maltretime vetëm e vetëm së janë shqiptare.Kushtet të cilat i ka vënë shteti maqedonë si preteks duke ju kërkuar dokumtacione të shumta ,por ne fakt nuk qëndron mos posedimi i nevojshëm dhe mungesa e dokumetacionit të ofruar nga banoret shqiptar,por frik se nga numri i shqiptarëve të mos po mbi popullohet shteti maqedonë.

Problem maqedonët dhe frikën e tyre e kanë shprehë se nga mbi popullimi me shqiptarët mundet vendi të mbi popullohet më shqiptar dhe a’t mos po e destabilizojnë shtetin maqedonë,Ni taktik të mohim për mos dhënien e shtetësis e kanë pësuar edhe banorët të brezin kufitar me Kosovën,banorët e fshatit Bllac,bonorët e brezit kufitar me kosovën te fshatit bllacë thuaj një lagje e tërë,lagjja Bardhi shumica e kësaj lagje nuk posedojnë shtetësi, jo vetëm që i rëndonë ky problem i shtetësisë por as shkollimin fëmijet e tyre nuk mundë ta ndjekin në teritorin maqedon, mësimet fëmijët e lagjës Bardhi shkollimin e ndjekin ne teritorin e kosovës ne komunën e Hanit të Elezit,ne këte lagje jo vetum gratë e martuara nga kosova që nuk posedojnë shtetësi por as fëmijet e tyre edhe pse disa i kanë mbushur të 18-t, ndejkja e mësimit dhe kalimin e pikës kufitare Maqedoni-Kosovë,këta nxënes e këta banor e bëjnë krejtsisht në mënyr ilegale këta i deryron edhe pse duhët të kryen kontrolla mjeksore ne teritorin e kosovës,këta banor nuk e kan të drejten e qëndrimit ne spitalet publike te maqedonisë pa ndonji pages që shumicën e vizitave mjekësore dhe qëndrimet i bëjnë ne ambulancat dhe klinikat private,Ajo çka është më e rëndë për këta banorë të lagjes së fshatit Bllacë,lagjes Bardhi ,shumica e këtyra por mos posedim të shtetësisë maqedone nuk e gëzojnë as të drejten e ndihmës sociale as atë për mbështetje shtetrore për fëmijet nën moshën 18,vjeqar ku gjdo qytetar ne Republikën e Maqedonisë e gëzonë te drejten për gjdo prindër që kanë nga tre fëmijë e më tepër.

Shqiptarët banorë të shtetit Maqedonë po, Por shtetësi JO ?!.

To Top