Ferizaj

Jan Cetner nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë mban Punëtori në UShAF


Publikuar më:


Dekani, Jan Cetner nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë të Polonisë, po qëndron në UShAF në kuadër të mobilitetit akademik, me ç’rast po mbanë Punëtori me studentët e Fakultetit të Menaxhmentit, me tema rreth fushës së ekonomisë.

Dekani Cetner u prit nga rektori i UShAF, Prof. Dr. Agron Bajraktari, i cili e falënderoi për gatishmërinë e tij dhe mundësinë e dhënë studentëve për përcjelljen e përvojave mësimore nga Universiteti prej nga vjen.

Gjatë kësaj punëtorie studentët po njoftohen dhe po pajisen me njohuri të fokusuara në marketing, si dhe përcjelljen e përvojave shumë vjeçare të dekanit Cetner, të rëndësishme në mes të industries dhe marketingut, si shtytës kryesor i biznesit.

Po ashtu, dekani Cetner u foli studentëve për mënyrat se si të bëhesh një inxhinier i sukseshëm, për procesin social dhe menaxherial, mallërat dhe shërbimet, diferencën në mes të ekonomisë dhe marketingut, etj.

To Top