Ferizaj

Gjobitet qytetari për parking të parregullt


Publikuar më:Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, ka marr veprimet e duhura
policore dhe ka arritur të identifikojë personin, i cili me automjetin e tij të
udhëtarëve, shkaktoi kundërvajtje në komunikacion, parking i parregullt
në trotuar, në një rrugë të qytetit të Ferizajt .Kjo informatë, me foto u
dërgua nga një qytetarë në adresën e policisë.
Policia, e ftoi qytetarin G.V (M/SH/K) 24 vjeçar, në stacionin policor të
Ferizajt dhe ai në tërësi e pranoi kundërvatjen e shkaktuar dhe për këtë
mori gjobë, sipas ligjit të komunikacionit rrugor.
Me këtë rast, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, inkurajon
qytetarët, si në këtë rast, që të njoftojnë policinë, pa hezitim, për
kundërvajtjet e ndryshme, që mund të shkaktohen në komunikacionin
rrugor.

To Top